Timothy Worship Centrum

Timothy Worship Centrum sa nachádza na Ranči Kráľova Lehota a je jednou z oblastí služby Mládeže pre Krista na Slovensku (MPK-S). Naším cieľom je pomôcť realizovať našu túžbu vidieť prebudenie na Slovensku a Božiu lásku zasahujúcu čo najviac ľudí! Čítaj ďalej...

Nový ročník TWC School

Otvorili sme prihlasovanie pre nový ročník TWC School 2016/2017. 

Prihlášku pre zápis stáleho študenta nájdete TU. 

Prvý TWC víkend prebehne v termíne 21. - 23. 10. 2016.

 

40 dní modlitieb za CampFest

Pozývame vás do modlitieb za CampFest 2016. Spoločne môžeme vytvoriť 40 dňovú reťaz non-stop modlitieb, za to, aby CampFest bol v prvom rade miestom Božej prítomnosti. Čítaj ďalej...