Timothy Worship Centrum

Timothy Worship Centrum sa nachádza na Ranči Kráľova Lehota a je jednou z oblastí služby Mládeže pre Krista na Slovensku (MPK-S). Naším cieľom je pomôcť realizovať našu túžbu vidieť prebudenie na Slovensku a Božiu lásku zasahujúcu čo najviac ľudí! Čítaj ďalej...

Termíny TWC School 2015/16

Prehľad termínov TWC SCHOOL pre školský rok 2015/16: 

16. - 18. 10. 2015 | 20. - 22. 11. 2015
22. - 24. 1. 2016 | 19. - 21. 2. 2016
18. - 20. 3. 2016 | 22. - 24. 4. 2016
20. - 22. 5. 2016 | 10. - 12. 6. 2016

Viac o TWC...

Awakening Slovakia

18. 6. 2016  (13:00 - 18:00)
Kráľova Lehota

40 dní pred CampFestom odštartujeme časom chvál a modlitieb. Chceme vás pozvať k spoločnému vyvýšeniu Pána Ježiša a modlitbám za prebudenie na Slovensku. Čítaj ďalej...