Timothy Worship Centrum

Timothy Worship Centrum sa nachádza na Ranči Kráľova Lehota a je jednou z oblastí služby Mládeže pre Krista na Slovensku (MPK-S). Naším cieľom je pomôcť realizovať našu túžbu vidieť prebudenie na Slovensku a Božiu lásku zasahujúcu čo najviac ľudí! Čítaj ďalej...

Termíny TWC School 2015/16

Prehľad termínov TWC SCHOOL pre školský rok 2015/16: 

16. - 18. 10. 2015 | 20. - 22. 11. 2015
22. - 24. 1. 2016 | 19. - 21. 2. 2016
18. - 20. 3. 2016 | 22. - 24. 4. 2016
20. - 22. 5. 2016 | 10. - 12. 6. 2016

Viac o TWC...

40 dní modlitieb za CampFest

Pozývame vás do modlitieb za CampFest 2016. Spoločne môžeme vytvoriť 40 dňovú reťaz non-stop modlitieb, za to, aby CampFest bol v prvom rade miestom Božej prítomnosti. Čítaj ďalej...