TWC ACADEMY

vzdelávací online priestor

Pripravujeme pre vás vzdelávací online priestor, kde už čoskoro nájdete mnoho kvalitných prednášok, kázni, tutoriálov, videí, workshopov a mnoho iného, nielen na worship tému…

TIMOTHY

kapela Timothy

Služba v Timothy je pre nás viac ako kapela. Je to misia a poslanie ako spájať Božie veci nadštandardným spôsobom a budovať jednotu v našej krajine. Veríme, že Pán Boh vidí práve v Tebe a mne svoj nástroj prebudenia, ktorý spôsobí premenu tvojho okolia.​

TIMOTHY SOUND

Nahrávacie štúdio

Ponúka služby v oblasti nahrávacieho štúdia, live recording-u, a vydavateľstva. Ponúkame tiež naše služby v oblasti zaznamenania živých nahrávok formou viac-stopového nahrávania (multitrack recording) ako aj štúdioveho nahrávania.

TIMOTHY PRODUCTION O.Z.

Občianské Združenie

Sme predovšetkým kapelou, občianske
združenie nám však zároveň otvára dvere
k ďalším aktivitám, ktoré môžu našu
službu ešte viac rozšíriť a obohatiť.

TRANSFORMATION TOUR

Premena Tour

Víziou je prinášať prebudenie
a premenu do každej oblasti verejného života v obciach, mestách… chceme priniesť Jeho evanjelium, Jeho život, vplyv Jeho kráľovstva do každej oblasti verejného života a pomôcť Jeho deťom priniesť Jeho vplyv aj mimo steny kostola.

TRANFORMATION NETWORK

Spolupráca

Sieť je pre tých, ktorí chcú spolupracovať na prebudení,
premene a požehnaní obcí, miest a národa podľa svojho obdarovania.

Zažite s nami 10 víkendových blokov pre všetkých, ktorí túžia preniknúť hlbšie do Božieho srdca a žiť identitu Božích synov a dcér. Túžime vytvoriť priestor na to, aby povstávali ľudia, ktorým bude horieť srdce pre uctievanie Otca v Duchu a pravde.

Pripravujeme pre vás vzdelávací online priestor, kde už čoskoro nájdete mnoho kvalitných prednášok, kázni, tutoriálov, videí, workshopov a mnoho iného, nielen na worship tému…

Služba v Timothy je pre nás viac ako kapela. Je to misia a poslanie ako spájať Božie veci nadštandardným spôsobom a budovať jednotu v našej krajine. Veríme, že Pán Boh vidí práve v Tebe a mne svoj nástroj prebudenia, ktorý spôsobí premenu tvojho okolia.​

Ponúka služby v oblasti nahrávacieho štúdia, live recording-u, a vydavateľstva. Ponúkame tiež naše služby v oblasti zaznamenania živých nahrávok formou viac-stopového nahrávania (multitrack recording) ako aj štúdioveho nahrávania.

TIMOTHY PRODUCTION O. Z.

Sme predovšetkým kapelou, občianske združenie nám však zároveň otvára dvere k ďalším aktivitám, ktoré môžu našu službu ešte viac rozšíriť a obohatiť.

TRANSFORMATION TOUR

Víziou je prinášať prebudenie a premenu do každej oblasti verejného života v obciach, mestách… chceme priniesť Jeho evanjelium, Jeho život, vplyv Jeho kráľovstva do každej oblasti verejného života a pomôcť Jeho deťom priniesť Jeho vplyv aj mimo steny kostola.

TRANSFRORMATION NETWORK

Sieť je pre tých, ktorí chcú spolupracovať na prebudení, premene a požehnaní obcí, miest a národa podľa svojho obdarovania.