TWC SCHOOL VÍKEND 3 - ZRUŠENÝ!

Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

Termín: do odvolania

O akýchkoľvek zmenách budeme študentov včas informovať prostredníctvom mailu. TWC víkendy začneme opäť organizovať ihneď, ako na to budú vytvorené podmienky a bude to povolené vládnymi orgánmi.