TIMOTHY WORSHIP CENTRUM SCHOOL

Srdečne vás pozývame na nový 2-ročník školy TWC, ktorý začne v januári 2018. Bude prebiehať v rokoch 2018 - 2019. Prihlasovanie je určené pre študentov, ktorí majú záujem o štúdium na škole ako stáli študenti.
 

TWC SCHOOL

VÍZIA

Biblické vzdelávanie
Spoznávať, čo Boh hovorí o chvále a uctievaní.

Identita
Hľadať identitu a charakter ľudí povolaných do služby uctievania.

Rozvíjať zručnosti a získať skúsenosti
Skúsení lektori ti pomôžu zdokonaliť sa bez ohľadu na úroveň tvojich schopností a doterajších skúseností.

Worship komunita
Spolupráca ľudí so srdcom zapáleným pre chválu z celého Slovenska pri budovaní Božieho kráľovstva.

 

 • Slovensko potrebuje uctievačov (v dobrej kvalite a na úrovni tak, aby to bolo porovnateľné so svetovou worship scénou a nezaostávalo za slovenskou sekulárnou scénou).
 • Uctievanie je neoddeliteľnou súčasťou zápasu za prebudenie. Volanie do jednoty a spolupráce v uctievaní a v modlitbách na lokálnej úrovni.
 • Uctievanie a chvály s modlitbami - duchovný boj.
 • Vzdelávanie, motivácia a inšpirácia smerom do zborov a spoločenstiev, tak aby spoločenstvá boli schopné osloviť verejnosť.
 • Preklopiť to, čo sa deje na lokálnej úrovni do celoslovenskej úrovne (televízia, Campfest, apod.).

 

O TWC SCHOOL

V januári 2018 otvárame nový 2-ročník TWC School – školu uctievania a to nie len hudbou. Ide o 18 víkendoviek zameraných na rozvoj kreativity v uctievaní

Tím TWC School je tvorený ľudmi z celého Slovenska, ktorí majú bohaté skúsenosti a stoja v službe už dlhší čas. 

Je to aj pre mňa?

Škola je určená aj pre teba, ak máš túžbu skvalitniť svoju službu spôsobom, ktorým dokážeš všetko robiť tak, aby si tým oslávil Pána Boha. Máš preto vášeň, alebo ju v sebe len objavuješ. Profesionálne skúsenosti nie sú prvoradé – ide najmä o tvoje srdce! Ale čím lepšie a profesionálnejšie budeme slúžiť Bohu a dáme do toho všetko, tým aj navonok bude vidieť čo pre nás Pán Boh znamená.

 

 

ŠTUDIJNÉ ODBORY

 1. hudobný
 2. tanečný
 3. kreatívny  (maľba, tvorba scény, osvetľovanie scény a obrazov, ručná grafika)
 4. modlitebný  (príhovorné modlitby, duchovný boj, strážcovstvo)
 5. video a grafika  (natáčanie a spracovanie videa, televízna tvorba, grafická tvorba)
 6. zvukársky  (zvučovanie akcií, nahrávanie a spracovanie zvuku.
 7. mediálna komunikácia  (komunikácia z pódia, pred kamerou, príprava komunikácie)

 

 

 

TWC patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM).

 

ŠTÚDIUM

Štúdium trvá 2 roky (blok A a B). V každom ročníku je deväť víkendových stretnutí. Súčasťou vyučovania je teoretická a praktická časť, chvály, skupinky, moderovaná diskusia a osobná služba. Študenti sa delia na stálych a príležitostných.

ŠTUDENTI

Stáli študenti
1. Môžu si zakúpiť zvukový záznam prednášok.
2. Môžu sa zúčastňovať praktickej časti vyučovania podľa študijných odborov.
3. Záväzne sa zúčastňujú každého vyučovania od začiatku až do konca, raz mesačne. Môžu vynechať max. 2 víkendy v roku. 
4. Po skončení každého ročníka májú možnosť zúčastniť sa záverečného praktického TWC tábora.
5. Po splnení podmienok štúdia dostávajú diplom.


Príležitostní študenti
1. Bez akýchkoľvek záväzkov sa zúčastňujú iba tých víkendových blokov, ktoré ich zaujímajú.
2. Majú právo na zvukový záznam prednášok len toho víkendu, ktorého sa zúčastnili.                                              3. Nezúčastňujú sa praktickej časti vyučovania v študijných odboroch.

Termíny vyučovacích blokov

1. ročník / blok A (rok 2018 - 2019)

A1 (19. - 21. 1. 2018)
A2 (16. - 18. 2. 2018)
A3 (16. - 18. 3. 2018)
A4 (20. - 22. 4. 2018)
A5 (18. - 20. 5. 2018)
A6 ( 2018)
A7 ( 2018)
A8 ( 2018)
A9 ( 2018)

MIESTO

Ranč Kráľova Lehota
Ranč je vzdialený 4,5 km od obce Kráľova Lehota. Vlakové a autobusové spojenie je len do obce Kráľova Lehota, ďalej je potrebné pokračovať autom. Dopravu zo stanice Kráľova Lehota pre účastníkov zabezpečuje personál Ranča na tel. čísle +42144 522 14 70.

Lokalizácia miesta
GPS: 49.01232,19.847399

Zväčšiť mapu

FINANČNÉ PODMIENKY

 • 55 € / 1540 CZK
 • 50 € (účastníci bez ubytovania) / 1400 CZK
 • 65 € pri úhrade po termíne uzávierky prihlášok / 1820 CZK

V cene víkendu je ubytovanie na posteli, strava - plná penzia a školné.

NOVÝ 2-ROČNÍK: 2018 - 2020

Ak ste sa oboznámili s podmienkami štúdia stálych študentov a súhlasíte s nimi, môžete vyplniť prihlášku. Záväznosť prihlášky potvrďte odoslaním registračného poplatku v sume 10 €.

PRIHLÁŠKA

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

Po odoslaní prihlášky vám príde potvrdzujúci mail o jej prijatí. Ak mail nedostanete skontrolujte si spam, ak ho nenájdete ani tam, odošlite prihlášku ešte raz.

Prihláška je akceptovaná po vyplnení prihlasovacieho formuláru a úhrade registračného poplatku.