TIMOTHY WORSHIP CENTRUM

Timothy Worship Centrum (TWC) sa nachádza v Misijnom centre Kráľova Lehota. V najužšom tíme sú Marian & Ľudka Lipovskí, Milan Macek a členovia kapely Timothy. Na projektoch spolupracujeme s každým kto je "novým stvorením v Kristovi" bez ohľadu na kresťanskú denomináciu.


Máme radi kreativitu, dobrú hudbu, svetlá, kvalitnú produkciu, skvelý worship, nadprirodzené zázraky na akciách. Ale ide nám hlavne o prebudenie, ktorá ide ruka v ruke s premenou. Ide nám o šťastných ľudí, rodiny, mestá a národ premenených dobrou správou Pána Ježiša Krista a kde každý kresťan prináša život svojmu okoliu aj za múrmi kostola. A preto aj skrze TWC dávame ďalej to, čo sme sa už naučili.

Pod hlavičkou Timothy Worship Centrum sú aj projekty ako: kapela Timothy, Transformation Tour (Premena Tour), Transformation network, TWC school, TWC média, Timothy Production, Timothy Sound.
TWC je súčasťou služby Mládeže pre Krista - Slovensko (Campfest, LifeTV, Ranč Kráľova Lehota, škola Nová DNA…atď)

Timothy Worship Centrum práve pripravilo nový ročník TWC školy 2021.

Čo nového vás čaká?
Uvedomujeme si, že žijeme v čase, kedy Pán Boh mení naše staré spôsoby a pozýva nás vstúpiť do nových vecí. A preto TWC škola bude aj o prepojení a spolupráci viacerých organizácií. Inšpirovaní skúsenosťami počas minulých rokov na Transformation Tour sme do programu školy okrem tém o uctievaní, hudobných, tanečných a kreatívnych worshopov, pridali aj modlitebný, evanjelizačný a prorocký rozmer. 

 

 

 

Ako Timothy Worship Centrum sme oslovili sme vzácnych ľudí z rôznych organizácií, chodiacich práve v týchto štyroch službách, s ktorými už dlhšie spolu stojíme a zápasíme o požehnanie, o prebudenie a premenu nášho krásneho na Slovenska:

Službou uctievania (služba chvál - vedúca Spoločenstva Novej Evanjelizácie Dolný Kubín - Janka Strežová, uctievanie tancom - Ľubi Birošová), prorockou službou (YWAM - Ad de Bruin, - vedúci Spoločenstva Novej Evanjelizácie Dolný Kubín - Pavol Strežo), modlitebnou službou (Crescendo - Andrea Bielova a Modlitebný dom Elaion - Michal Kevický), modlitebnou evanjelizáciou (Fire production - Martin Kalivoda),  LifeTV (MPK-S - Vlasťo Beňa) a ďalšími priateľmi.  

Čítať ďalej...

 

HODNOTY A PRINCÍPY TWC SCHOOL

SPOLOČENSTVO

„Stretnem sa s ľuďmi, ktorí chcú chváliť Boha, môžem sa ku nim pridať, Boh tu koná a potom sa môžem vďaka Nemu a ľuďom učiť nové." študent TWC

UCTIEVANIE AKO POSTOJ SRDCA & UCTIEVANIE AKO NÁSTROJ

„Moje ego zmizlo a prišiel tam Ježiš. Nehanbím sa
pred ľuďmi chváliť tancom ako doma v izbe." študent TWC

JEDNOTA V DUCHU & SLOBODA VO CHVÁLE

„Toto je miesto prejaviť sa slobodne v Pánovi, teda prejaviť navonok Jeho hnutie v nás, je tu akoby ukázané, ako by to malo vyzerať a kam sa posunúť, samozrejme múdro a s rešpektom voči ostatným autoritám." študent TWC

RAST V POZNANÍ BOHA & SVOJEJ IDENTITY

„To, ako Pán budoval moju identitu, keď som si myslela, že už ju mám v poriadku.
Poukázal na skryté veci v mojom srdci, vyplavil to, čo som tam nevidela.." študent TWC

ROZVOJ SVOJHO OBDAROVANIA

„Ja osobne som sa zbavila strachu a zbúrali sa mi tu múry medzi "pódiom" a ľuďmi účastnými na chválach, veľmi mi TWC dopomohlo pri vedení chvál - ako byť správne lídrom a ako komunikovať v kapele pri vedení."
„Môj modlitebný život sa stabilizoval a duchovne som zosilnel. Mám potrebu pokračovať a duchovne rásť." študent TWC

UVOĽŇOVANIE DO POSLANIA

„Chcem slúžiť cez moje dary a talenty. Na TWC som správne uchopil a pochopil, čo to znamená
uctievať a ako to robiť v dnešnej dobe." študent TWC