TIMOTHY WORSHIP CENTRUM

Timothy Worship Centrum sa nachádza na Ranči Kráľova Lehota a je jednou z oblastí služby Mládeže pre Krista na Slovensku. Naším cieľom je pomôcť realizovať našu túžbu vidieť prebudenie na Slovensku a Božiu lásku zasahujúcu čo najviac ľudí!

Aby sa vízia Mládeže pre Krista stala realitou, pomaháme vyučovať učeníkov. Našou túžbou je, aby dosiahli plný potenciál, ktorý im Boh dal do životov, aby mohli prospievať osobnostne, duchovne a v službe Bohu a ich cirkvi a aby cez nich mnohí spoznali Ježiša Krista ako svojho Kráľa a Spasiteľa.

 

Tieto ciele dosahujeme usporiadavaním seminárov, kde ľudia môžu zažiť dobré spoločenstvo s ostatnými, rovnako zmýšľajúcimi ľuďmi. Využívame naše známosti s rešpektovanými ľuďmi v svojom odbore, aby sme zaručili vysokú kvalitu prednášok a tréningov.

V minulosti sme organizovali semináre v rôznych oblastiach, ako práca s mladými ľuďmi, vedenie a vodcovstvo, chvály, financie, semináre pre kresťanských hudobníkov, podnikateľov, učiteľov, či mladých hudobníkov, pracovníkov v cirkvi a mládežnícke tímy.

V súčastnej dobe sme zo seminárov vytvorili školu chvál a uctievania - Timothy Worship Centrum School.  Viac ...