Timothy Worship Centrum

IBAN SK5709000000005175668814

Túžiš byť súčasťou služby
Timothy Worship Centrum
aj finančne?

Našou Víziou je vzbudzovať generáciu uctievačov, hudobníkov, tanečníkov, maliarov a iných umelcov, učiteľov, evanjelistov, prorokov, modlitebníkov ktorí budú milovať Ježiša Krista v Duchu
a pravde a prinášať Božie Kráľovstvo na zem.

Pridaj sa k nám!

Na uskutočnenie vízie,
ktorú nám Boh dáva potrebujeme Tvoju pomoc!

Hľadáme ochotných darcov, ktorí sa svojími
darmi budú podieľať na tomto
vzácnom a rozsiahlom Božom diele🔥.

IBAN SK5709000000005175668814

Hlavný tím TWC

Marián Lipovský

✳︎ Vedúci 7T, TWC
✳︎ Timothy

Ľudka Lipovská

✳︎ TWC
✳︎ Umelecký tím

Milan Macek

✳︎ vedúci 7T TWC
✳︎ Timothy

Jozef Šarrišský

✳︎ Music director Timothy a TWC,
✳︎ TWC collective,
✳︎ Timothy

Laura Šarišská

✳︎ Produkčná TWC,
✳︎ súčasť TWC collective,
✳︎ Timothy

Robo Černý

✳︎ Nahrávanie a videozáznam,
✳︎ Timothy

Daniel Hurtuk

✳︎ Študijné materiály TWC,
✳︎ súčasť TWC collective,
✳︎ Timothy

Leona Hamšíková

✳︎ Dizajn,
✳︎ propagácia TWC,
✳︎ sociálne siete,
✳︎ TWC collective

Dávid Lipovský

✳︎ Dizajn,
✳︎ Propagácia TWC, webové rozhranie,
✳︎ TWC collective

Mariana Černá

✳︎ TWC administratíva a účtovníctvo

Ak sa ku nám pridáš finančným darom podporuješ službu Timothy Worship Centrum pozostávajúcu zo
“ 7T ”

Podporiť nás môžeš naskenovaním QR kódu cez svoju bankovú aplikáciu

Alebo poslať peniaze
na bankový účet

IBAN SK5709000000005175668814

Ďakujeme !