RANČ KRÁĽOVA LEHOTA

JANUÁR 20. - 22.

TWC SCHOOL - BOŽIE KRÁĽOVSTVO - Je to všetko o Ňom

Ružomberok

TWC School - Nabytkár ( Textilná 6383 Areál bývalých textilných závodov.)

FEBRUÁR 17. - 19.

TWC SCHOOL - BOŽIE KRÁĽOVSTVO - Ako v nebi, tak i na zemi

RUŽOMBEROK

TWC SCHOOL - Nabytkár ( Textilná 6383 Areál bývalých textilných závodov.)

MAREC 17. - 19.

TWC SCHOOL - BOŽIE KRÁĽOVSTVO - Stáť v medzere ako Boží ľud

RUŽOMBEROK

TRANSFORMATION tour
- Veľká Dvorana (Antona Bernoláka 1397)

MAREC 18.

TRANSFORMATION TOUR - RUŽOMBEROK*

CITYHOUSE BRNO (CZ)

APRÍL 4.

TWC WORSHIP KONFERENCIA*

BRNO SONO MUSIC KLUB (CZ)

APRÍL 2.

VEČER CHVÁL & EVANJELIZÁCIA

RANČ KRÁĽOVA LEHOTA

APRÍL 21. - 23.

TWC SCHOOL KTO SOM - Kto som v Ňom

ŽILINA SOLINKY

APRÍL 30.

FARSKÉ HODY

STĚBOŘICE U OPAVY (CZ)

MÁJ 8.

MEMORIÁL

TRNAVA

MÁJ 19. - 21.

TWC SCHOOL - KTO SOM - Svedectvo, ktoré má vplyv (VIP nosič)

OSTRAVA (CZ)

MÁJ 25.

TRANSFORMATION TOUR*

TRNAVA

JÚN 16.

TRANSFORMATION TOUR*

TRNAVA

JÚN 9. - 11.

TWC SCHOOL - KTO SOM - Stáť v medzere za mesto

ZLATÁ HORA (CZ)

JÚN 17.

TRANSFORMATION TOUR

VSETÍN (CZ)

AUGUST 17. - 19.

FESTIVAL UNITED

DUDINCE

AUGUST 28.

HONTFEST 2023

KLATOVY (CZ) 

SEPTEMBER 9.

HONTFEST 2023

RANČ KRÁĽOVA LEHOTA

SEPTEMBER 22. - 24.

TWC SCHOOL - NA CESTE KU ZRELOSTI - Vystrojení milovať

ŽILINA

OKTÓBER 20. - 22.

NA CESTE KU ZRELOSTI - Pripravení na prekážky

ŽILINA

NOVEMBER 17. - 19

NA CESTE KU ZRELOSTI - Stáť v medzere za národ

ŽILINA

NOVEMBER 18.

PREMENA / TRANSFORMATION TOUR

RANČ KRÁĽOVA LEHOTA

DECEMBER 8. - 10.

NAKONIEC JE TO VŠETKO O TEBE -
Odpočinutie v Ňom

Pán Boh nás pozval do nových vecí a my sme sa odhodlali vykročiť bližšie k ľuďom, do miest, a obohatiť TWC SCHOOL o praktické víkendy!

􀆈

Pán Boh nás pozval do nových vecí a my sme sa odhodlali vykročiť bližšie k ľuďom, do miest, a obohatiť TWC SCHOOL o praktické víkendy!

Ranč v Kraľovej Lehota zostáva naším vychádzajúcim miestom, avšak po ňom nás bude vždy čakať TWC School v jednom z troch miest a nasledujúci víkend bude v danom meste praktický víkend TWC School spolu s Transformation Tour (Premena Tour).

􀐩

RUŽOMBEROK

􀐩

ŽILINA

􀐩

TRNAVA

Pán Boh nás pozval do nových vecí a my sme sa odhodlali vykročiť bližšie k ľuďom, do miest, a obohatiť TWC SCHOOL o praktické víkendy!