TWC SCHOOL

1 school

Timothy Worship Centrum
Víziou je vzbudzovať generáciu uctievačov, hudobníkov, tanečníkov, maliarov a iných umelcov, učiteľov, evanjelistov, prorokov, modlitebníkov ktorí budú milovať Ježiša Krista v Duchu a pravde a prinášať Božie Kráľovstvo na zem.

Timothy Worship Centrum
Víziou je vzbudzovať generáciu uctievačov, hudobníkov, tanečníkov, maliarov a iných umelcov, učiteľov, evanjelistov, prorokov, modlitebníkov ktorí budú milovať Ježiša Krista v Duchu a pravde a prinášať Božie Kráľovstvo na zem.

SCHOOL STAR

Túžime aby náš život, charakter
a obdarovania odzrkadľovali to,
že sme stvorení na Božiu slávu.

GREEN STAR

Veríme že tvorivosť, krása a rozmanitosť v umení, vedená Duchom Svätým, uctieva a vedie druhých k uctievaniu nášho Stvoriteľa.

STAR TYRCIY

Veríme že roznecovanie
Jeho darov v nás ukazuje na
Božiu krásu a vznešenosť.

RED STAR

Nie my, ale On je stredom nášho umenia a nie naše plány,
ale Jeho sú dôležité.

ORANGE STAR

Veríme že kvalita a excelentnosť sú dôležité, ale ctíme si každé dielo vykonané zo srdca a podľa daných možností
a schopností.

YELLOW STAR

Túžime po Jednote ktorá oslavuje rôznorodosť, autentickost, a úprimnosť
v spoločnestve uctievačov.

V CO VERIME

TRIANGLE

Veríme v duchovnú jednotu veriacich v Krista.

TRIANGLE

Veríme, že pre spasenie strateného a hriešneho človeka je absolútne nevyhnutné znovuzrodenie Duchom Svätým.

TRIANGLE

Veríme, že je jeden Boh, večne existujúci v troch osobách:
Otec, Syn a Duch Svätý.

TRIANGLE

Veríme, že Biblia je inšpirované, neomylné, autoritatívne Božie slovo.

TRIANGLE

Veríme v prítomnú službu Ducha Svätého, ktorý prebývaním v kresťanovi a umožňuje mu žiť nadprirodzený život dokazujúc svoju moc v divoch a zázrakoch.

TRIANGLE

Veríme v božstvo Pána Ježiša Krista, v Jeho narodenie z panny Márie, v Jeho život bez hriechu, v Jeho zázraky, v Jeho zástupnú a odpykanú smrť cez Jeho preliatu krv, v Jeho telesné zmŕtvychvstanie, v Jeho výstup ku pravici Otca a v Jeho osobný návrat v sile a sláve.

FLOWERRR
TWC SCHOOL LOGO

SCHOOL

Zažite s nami 10 víkendových blokov pre všetkých, ktorí túžia preniknúť hlbšie do Božieho srdca a žiť identitu Božích synov a dcér!

TWC ACADEMY

ACADEMY

Pripravujeme pre vás vzdelávací online priestor, kde už čoskoro nájdete mnoho kvalitných prednášok, kázni, tutoriálov, videí, workshopov a mnoho iného, nielen na worship tému…

GHGHGHGH

TIMOTHY

TIMOTHY LOGOOOO

TIMOTHY

Služba v Timothy je pre nás viac ako kapela. Je to misia a poslanie ako spájať Božie veci nadštandardným spôsobom a budovať jednotu v našej krajine. Veríme, že Pán Boh vidí práve v Tebe a mne svoj nástroj prebudenia, ktorý spôsobí premenu tvojho okolia.​

TIMOTHY SOUND

TIMOTHY SOUND

Ponúka služby v oblasti nahrávacieho štúdia, live recording-u, a vydavateľstva. Ponúkame tiež naše služby v oblasti zaznamenania živých nahrávok formou viac-stopového nahrávania (multitrack recording) ako aj štúdioveho nahrávania.

TIMOTHY SOUND LOOOO

TRANSFORMATION TOUR

motyliii

TRANSFORMATION TOUR

Víziou je prinášať prebudenie a premenu do každej oblasti verejného života v obciach, mestách… chceme priniesť Jeho evanjelium, Jeho život, vplyv Jeho kráľovstva do každej oblasti verejného života a pomôcť Jeho deťom priniesť Jeho vplyv aj mimo steny kostola..

TWC COLLECTIVE

TWC COLLECTIVE

TWC COLLECTIVE pozostáva z mnohých mladých hudobníkov a worship lídrov z celého Slovenska, ktorí sú zároveň lektormi a študentmi TWC školy. Sme umelci z rôznych denominácií, ktorí majú túžbu rásť vo svojej službe.

dfgvzvjhjk

T- NETWORK

network sss

TRANSFORMATION NETWORK

Sieť je pre tých, ktorí chcú spolupracovať na prebudení, premene a požehnaní obcí, miest a národa podľa svojho obdarovania.

TTT
circle
777777
TWC SCHOOL LOGO

SCHOOL

Zažite s nami 10 víkendových blokov pre všetkých, ktorí túžia preniknúť hlbšie do Božieho srdca a žiť identitu Božích synov a dcér!

TWC ACADEMY

ACADEMY TWC SSS

ACADEMY

Pripravujeme pre vás vzdelávací online priestor, kde už čoskoro nájdete mnoho kvalitných prednášok, kázni, tutoriálov, videí, workshopov a mnoho iného, nielen na worship tému…

TIMOTHY

TIMOTHY LOGOOOO

TIMOTHY

Služba v Timothy je pre nás viac ako kapela. Je to misia a poslanie ako spájať Božie veci nadštandardným spôsobom a budovať jednotu v našej krajine. Veríme, že Pán Boh vidí práve v Tebe a mne svoj nástroj prebudenia, ktorý spôsobí premenu tvojho okolia.​

TIMOTHY SOUND

TIMOTHY SOUND LOOOO

TIMOTHY SOUND

Ponúka služby v oblasti nahrávacieho štúdia, live recording-u, a vydavateľstva. Ponúkame tiež naše služby v oblasti zaznamenania živých nahrávok formou viac-stopového nahrávania (multitrack recording) ako aj štúdioveho nahrávania.

TRANSFORMATION TOUR

motyl ii

TRANS- FORMATION TOUR

Víziou je prinášať prebudenie a premenu do každej oblasti verejného života v obciach, mestách… chceme priniesť Jeho evanjelium, Jeho život, vplyv Jeho kráľovstva do každej oblasti verejného života a pomôcť Jeho deťom priniesť Jeho vplyv aj mimo steny kostola..

TIMOTHY PRODUCTION O. Z.

timothyfdd

TIMOTHY PRODUCTION O.Z.

TIMOTHY
PRODUCTION O.Z.

Sme predovšetkým kapelou, ale občianske združenie nám však zároveň otvára dvere k ďalším aktivitám, ktoré môžu našu službu ešte viac rozšíriť a obohatiť. ​

TRANSFORMATION NETWORK

network sss

TRANS- FORMATION NETWORK

Sieť je pre tých, ktorí chcú spolupracovať na prebudení, premene a požehnaní obcí, miest a národa podľa svojho obdarovania.

TTT
circle
777777

Timothy Worship Centrum je súčasťou služby Mládeže pre Krista Slovensko

Chceš sa dozvedieť viac napíš nám - twc@timothy.sk

7T graph