TIMOTHY WORSHIP CENTRUM SCHOOL

O TWC SCHOOL

V januári 2018 sme otvorili nový 2-ročník TWC School – školu uctievania a to nie len hudbou. Ide o 18 víkendoviek zameraných na rozvoj kreativity v uctievaní

Tím TWC School je tvorený ľudmi z celého Slovenska, ktorí majú bohaté skúsenosti a stoja v službe už dlhší čas. 

Je to aj pre mňa?

Škola je určená aj pre teba, ak máš túžbu stať sa uctievačom podľa Božieho srdca, v službe uctievaním rásť a skvalitniť svoju službu spôsobom, ktorým dokážeš všetko robiť tak, aby si tým oslávil Pána Boha. Máš preto vášeň, alebo ju v sebe len objavuješ. Profesionálne skúsenosti nie sú prvoradé – ide najmä o tvoje srdce! Ale čím lepšie a profesionálnejšie budeme slúžiť Bohu a dáme do toho všetko, tým aj navonok bude vidieť čo pre nás Pán Boh znamená.

VÍZIA

Biblické vzdelávanie
Spoznávať, čo Boh hovorí o chvále a uctievaní.

Identita
Hľadať identitu a charakter ľudí povolaných do služby uctievania.

Rozvíjať zručnosti a získať skúsenosti
Skúsení lektori ti pomôžu zdokonaliť sa bez ohľadu na úroveň tvojich schopností a doterajších skúseností.

Worship komunita
Spolupráca ľudí so srdcom zapáleným pre chválu z celého Slovenska pri budovaní Božieho kráľovstva.

 

 • Slovensko potrebuje uctievačov (v dobrej kvalite a na úrovni tak, aby to bolo porovnateľné so svetovou worship scénou a nezaostávalo za slovenskou sekulárnou scénou).
 • Uctievanie je neoddeliteľnou súčasťou zápasu za prebudenie. Volanie do jednoty a spolupráce v uctievaní a v modlitbách na lokálnej úrovni.
 • Uctievanie a chvály s modlitbami - duchovný boj.
 • Vzdelávanie, motivácia a inšpirácia smerom do zborov a spoločenstiev, tak aby spoločenstvá boli schopné osloviť verejnosť.
 • Preklopiť to, čo sa deje na lokálnej úrovni do celoslovenskej úrovne (televízia, Campfest, apod.).

 

ŠTUDIJNÉ ODBORY

 1. hudobný  (fungovanie a spolupráca jednotlivých komponentov tvoriacich kapelu, získavanie praktických skúseností ohľadom chvál a uctievania)
 2. tanečný  (uctievanie tancom, tanec s vlajkami)
 3. vizuálne umenie  (maľba, tvorba scény, osvetľovanie scény a obrazov, ručná grafika)
 4. modlitebný  (príhovorné modlitby, duchovný boj, strážcovstvo)
 5. video a grafika  (nahrávanie a spracovanie videa, televízna tvorba, grafická tvorba)
 6. zvukársky  (ozvučovanie akcií, nahrávanie zvuku, spracovanie zvuku)
 7. mediálna komunikácia  (komunikácia z pódia, pred kamerou, príprava komunikácie)

TERMÍNY A TÉMY VYUČOVACÍCH BLOKOV

1. ročník / blok A (rok 2018)

A1 Cieľ,  zámer a motivácia - nie čo, ale prečo? (19. - 21. 1. 2018)

A2 Uctievanie vonku je len odraz uctievania v komôrke (16. - 18. 2. 2018)

A3 Face to face (20. - 22. 4. 2018)

A4 Kreativita ako Boží jazyk (18. - 20. 5. 2018)

A5 Hranice chvál (15. - 17. 6. 2018)

A6 Evanjelizácia uctievaním (21. - 23. 9. 2018)

A7 Vstúp do chvál! (19. - 21. 10. 2018)

A8 Mária verzus Marta (16. - 18. 11. 2018)

A9 Osobné víťazstvo v boji (14. - 16. 12. 2018)

TERMÍNY A TÉMY VYUČOVACÍCH BLOKOV

2. ročník / blok B (rok 2019)

B1 Zmena atmosféry (18. - 19. 1. 2019)

B2 Kreativita ako Boží nástroj (15. - 17. 2. 2019)

B3 Aby som nezavadzal (15. - 17. 3. 2019)

B4 Uctievanie v spoločenstve spravodlivých (12.-14.4.2019)

B5 Uctievanie ako životný štýl (17. - 19. 5. 2019)

B6 Sám proti všetkým (20. - 22. 9. 2019)

B7 Prebudenie, spolupráca, mobilizácia (18. - 20. 10. 2019)

B8 Hosť verzus misionár (22.-24.11. 2019)

B9 Byť k dispozícii (13. - 15. 12. 2019)

 

ŠTÚDIUM

Štúdium trvá 2 roky (blok A a B). V každom ročníku je deväť víkendových stretnutí. Súčasťou vyučovania je teoretická a praktická časť, chvály, skupinky, moderovaná diskusia a osobná služba. Študenti sa delia na stálych a príležitostných.

ŠTUDENTI

Stáli študenti
1. Môžu si zakúpiť zvukový záznam prednášok.
2. Záväzne sa zúčastňujú každého vyučovania od začiatku až do konca, raz mesačne. Môžu vynechať max. 2 víkendy v roku. 
4. Po splnení podmienok štúdia dostávajú diplom.


Príležitostní študenti
1. Bez akýchkoľvek záväzkov sa zúčastňujú iba tých víkendových blokov, ktoré ich zaujímajú.
2. Majú právo na zvukový záznam prednášok len toho víkendu, ktorého sa zúčastnili.                                              

Program víkendu nájdete po kliknutí

MIESTO

Ranč Kráľova Lehota
Ranč je vzdialený 4,5 km od obce Kráľova Lehota. Vlakové a autobusové spojenie je len do obce Kráľova Lehota, ďalej je potrebné pokračovať autom. Dopravu zo stanice Kráľova Lehota pre účastníkov zabezpečuje personál Ranča na tel. čísle +42144 522 14 70.

Lokalizácia miesta
GPS: 49.01232,19.847399

Zväčšiť mapu

FINANČNÉ PODMIENKY

 • 55 € / 1540 CZK
 • 50 € (účastníci bez ubytovania) / 1400 CZK

V cene víkendu je ubytovanie na posteli, strava - plná penzia a školné.

Storno poplatok pri zrušení prihlášky po uzávierke je 20 €.

 

Spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja