NOVÝ ROČNÍK TWC SCHOOL

Vo februári 2020 otvárame nový ročník TWC SCHOOL! 10 víkendových blokov pre tých, ktorí túžia byť uctievačmi podľa Božieho srdca a do služby uctievaním chcú vstúpiť alebo v nej rásť. Veríme, že uctievanie je mocný nástroj pre to, aby sme sa zjednotili, videli a prinášali prebudenie a túžime vytvoriť priestor na to, aby povstávali ľudia, ktorým bude horieť srdce pre uctievanie Otca v Duchu a pravde.

Pre to, aby si sa prihlásil, nie sú prvoradé tvoje profesionálne skúsenosti – ide najmä o tvoje srdce! Pán Boh hľadá uctievačov v Duchu a v pravde a my sa nimi chceme stať! Team TWC School je tvorení ľudmi z celého Slovenska, ktorí majú bohaté skúsenosti a stoja v službe už dlhší čas. Túžime spolu zažívať spoločenstvo, kde budeme spolu poznávať Božie srdce a rásť v uctievaní nielen ako jednotlivci, ale aj SPOLU, a tak prijímať slobodu a spôsob uctievania ostatných. Chceme rásť v rozvíjaní kreativity, kvality a povolaní, do ktorého nás Boh volá.

 

PROGRAM TWC SCHOOL

Počas víkendového bloku zažijete okrem spoločenstva, ktoré mnohí zo študentov nazývajú rodinou chvály s worship kapelou, ktorá bude hosťom daného víkendu, niekoľko vyučovacích tém s rôznymi rečníkmi, dva bloky praktických seminárov, pre nás vždy veľmi vzácny "WORSHIP EVENING" v sobotu a taktiež čas, kde sa budeme zdieľať so svedectvami.

 

HODNOTY A PRINCÍPY TWC SCHOOL

& SKÚSENOSTI NAŠICH ŠTUDENTOV

SPOLOČENSTVO

„Stretnem sa s ľuďmi, ktorí chcú chváliť Boha, môžem sa ku nim pridať, Boh tu koná a potom sa môžem vďaka Nemu a ľuďom učiť nové."

UCTIEVANIE AKO POSTOJ SRDCA & UCTIEVANIE AKO NÁSTROJ

„Moje ego zmizlo a prišiel tam Ježiš. Nehanbím sa
pred ľuďmi chváliť tancom ako doma v izbe."

JEDNOTA V DUCHU & SLOBODA VO CHVÁLE

„Toto je miesto prejaviť sa slobodne v Pánovi, teda prejaviť navonok Jeho hnutie v nás, je tu akoby ukázané, ako by to malo vyzerať a kam sa posunúť, samozrejme múdro a s rešpektom voči ostatným autoritám."

RAST V POZNANÍ BOHA & SVOJEJ IDENTITY

„To, ako Pán budoval moju identitu, keď som si myslela, že už ju mám v poriadku.
Poukázal na skryté veci v mojom srdci, vyplavil to, čo som tam nevidela.."

ROZVOJ SVOJHO OBDAROVANIA

„Ja osobne som sa zbavila strachu a zbúrali sa mi tu múry medzi "pódiom" a ľuďmi účastnými na chválach, veľmi mi TWC dopomohlo pri vedení chvál - ako byť správne lídrom a ako komunikovať v kapele pri vedení."
„Môj modlitebný život sa stabilizoval a duchovne som zosilnel. Mám potrebu pokračovať a duchovne rásť."

UVOĽŇOVANIE DO POSLANIA

„Chcem slúžiť cez moje dary a talenty. Na TWC som správne uchopil a pochopil, čo to znamená
uctievať a ako to robiť v dnešnej dobe."

TERMÍNY VÍKENDOVÝCH BLOKOV

A1 (14. - 16. 2. 2020)
A2 (20. - 22. 3. 2020)
A3 (17 - 19. 4. 2020)
A4 (22. - 24. 5. 2020)
A5 (19. - 21. 6. 2020)
A6 (25. - 27. 9. 2020)
A7 (16. - 18. 10. 2020)
A8 (20. - 22. 11. 2020)
A9 (11. - 13. 12. 2020)
A10 (22. - 24. 1. 2021)

FINANČNÉ PODMIENKY

Cena víkendu

• 55 € / 1540 CZK
• 50 € / 1400 CZK (účastníci bez ubytovania)

V cene víkendu je ubytovanie na posteli, strava - plná penzia a školné.

Storno poplatok pri zrušení prihlášky po uzávierke je 20 €.

PRIHLÁŠKA

Zásady ochrany osobných údajov

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

Po odoslaní prihlášky vám príde potvrdzujúci mail o jej prijatí. Ak mail nedostanete, skontrolujte si spam, ak ho nenájdete ani tam, odošlite prihlášku ešte raz.

Prihláška je akceptovaná po vyplnení prihlasovacieho formuláru a úhrade registračného poplatku.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na e-maili: twc@mpks.sk

PRAKTICKÉ SEMINÁRE

HUDOBNÝ

Toto je miesto pre worshipleadrov, hudobníkov, aj spevákov. Zažijete semináre aj so známymi worship kapelami, ktoré sa s nami podelia o fungovaní a spolupráci jednotlivých komponentov tvoriacich kapelu a prezradia nám nejaké tipy a triky. V praxi si budete môcť zdokonaľovať svoje hudobné zručnosti. Budeme sa tiež venovať skladaniu piesní, nahrávaniu, vytváraniu plailistov, ale hlavne tomu, ako mať srdce uctievača podľa Božieho srdca a ako môžeme efektívne uctievať a dobrým vedením vtiahnuť do uctievania aj ďalších. 

TANEČNÝ 

Tento seminár je pre všetkých, ktorí vnímajú, že pohyb a tanec je modlitebný jazyk, ktorý chcú rozvíjať, aby ním mohli slúžiť vo chvále a uctievaní nášho Boha či už v komôrke alebo aj v rámci svojich spoločenstiev, zborov, modlitebných miestností. Tím  lektorov vám pomôže rozšíriť si vlastný pohybový slovník a techniku, zažiť uzdravujúcu moc pohybu a tanca vo vlastnom živote,  používať pri tanci vlajky, stuhy, tamburíny a iné nástroje a naučiť sa princípy  spolupráce v tanečnej skupine a s worship hudobným tímom pri prorockom uctievaní.

MODLITEBNÝ

Seminár plný Božej prítomnosti, kde zažijete praktické vyučovania o dôležitých princípoch modlitby a vzťahu s Pánom. Ako sa efektívne modliť a bojovať, načúvať Duchu Svätému a nechať sa Ním viesť.

ZVUKÁRSKY

Na tomto seminári dostanete bohaté skúsenosti a znalosti v oblasti techniky a ozvučovania akcií, nahrávania a spracovávania zvuku, štúdiovej techniky a nahrávacích softvérov, a taktiež strihu a masteringu.

MEDIÁLNA KOMUNIKÁCIA 

Tu nadobudnete praktické skúsenosti a znalosť o tom, ako si pripraviť prednášku, prednes a moderovaný rozhovor, vyskúšate si písanie článkov, naučíte sa o práci s mikrofónom a pred kamerou, a odstránite vaše prípadné chyby v mediálnej komunikácii.

Jednotlivé semináre otvoríme na základe dostatočného množstva prihlásených študentov na daný seminár.

ŠTUDENTI

Stáli študenti

1. Prihlasujú sa prihláškou na celý ročník s uhradením registračného poplatku 10 €.
2. Záväzne sa zúčastňujú každého víkendu školy. Pre oficiálne ukončenie štúdia môžu vynechať max. 2 víkendy v roku.
3.  Môžu si zakúpiť predplatenie zvukového záznamu prednášok na celý rok alebo zvukový záznam prednášok z ktoréhokoľvek víkendu.
4. Po splnení podmienok štúdia dostávajú diplom.

Príležitostní študenti

1. Bez akýchkoľvek záväzkov sa zúčastňujú iba tých víkendových blokov, ktoré ich zaujímajú.
2. Majú právo na zvukový záznam prednášok len toho víkendu, ktorého sa zúčastnili.                                            

MIESTO

Ranč Kráľova Lehota
Ranč je vzdialený 4,5 km od obce Kráľova Lehota. Vlakové a autobusové spojenie je len do obce Kráľova Lehota, ďalej je potrebné pokračovať autom. Dopravu zo stanice Kráľova Lehota pre účastníkov zabezpečuje personál Ranča na tel. čísle +42144 522 14 70.

Lokalizácia miesta
GPS: 49.01232,19.847399

Zväčšiť mapu