Timothy Worship Centrum

IBAN SK5709000000005175668814

Túžiš byť súčasťou služby
Timothy Worship Centrum 
aj finančne?

Našou Víziou je vzbudzovať generáciu uctievačov, hudobníkov, tanečníkov, maliarov 
a iných umelcov, učiteľov, evanjelistov, prorokov, modlitebníkov ktorí budú milovať Ježiša Krista 
v Duchu a pravde a prinášať Božie Kráľovstvo na zem.

Pridaj sa k nám!

Na uskutočnenie vízie, 
ktorú nám Boh dáva potrebujeme Tvoju pomoc!
Hľadáme ochotných darcov, ktorí sa svojími 
darmi budú podieľať na tomto 
vzácnom a rozsiahlom Božom diele🔥.

Túžim podporiť službu twc >

IBAN SK5709000000005175668814

Marián Lipovský

✳︎ Vedúci 7T, TWC 
✳︎ Timothy

Ľudka Lipovská

✳︎ TWC 
✳︎ Umelecký tím

Milan Macek

✳︎ vedúci 7T TWC 
✳︎ Timothy

Jozef Šarrišský

✳︎ Music director Timothy
 a TWC, 
✳︎ TWC collective, 
✳︎ Timothy

Laura Šarišská

✳︎ Produkčná TWC, 
✳︎ súčasť TWC collective, 
✳︎ Timothy

Robo Černý

✳︎ Nahrávanie a videozáznam, 
✳︎ Timothy

Mariana Černá

✳︎ TWC administratíva a účtovníctvo

Daniel Hurtuk

✳︎ Študijné materiály TWC, 
✳︎ súčasť TWC collective, 
✳︎ Timothy

Dávid Lipovský

✳︎ Dizajn, 
✳︎ Propagácia TWC, webové rozhranie, 
✳︎ TWC collective

Leona Lipovská

✳︎ Dizajn, 
✳︎ propagácia TWC, 
✳︎ sociálne siete, 
✳︎ TWC collective

Timothy Worship Centrum

IBAN SK5709000000005175668814

Túžiš byť súčasťou služby
Timothy Worship Centrum 
aj finančne?

Našou Víziou je vzbudzovať generáciu uctievačov, hudobníkov, tanečníkov, maliarov 
a iných umelcov, učiteľov, evanjelistov, prorokov, modlitebníkov ktorí budú milovať Ježiša Krista 
v Duchu a pravde a prinášať Božie Kráľovstvo na zem.

Pridaj sa k nám!

Na uskutočnenie vízie, 
ktorú nám Boh dáva potrebujeme Tvoju pomoc!
Hľadáme ochotných darcov, ktorí sa svojími 
darmi budú podieľať na tomto 
vzácnom a rozsiahlom Božom diele🔥.

Túžim podporiť službu twc >

IBAN SK5709000000005175668814

Marián Lipovský

✳︎ Vedúci 7T, TWC 
✳︎ Timothy

Ľudka Lipovská

✳︎ TWC 
✳︎ Umelecký tím

Milan Macek

✳︎ vedúci 7T TWC 
✳︎ Timothy

Jozef Šarrišský

✳︎ Music director Timothy a TWC, 

✳︎ TWC collective, 
✳︎ Timothy

Laura Šarišská

✳︎ Produkčná TWC, 
✳︎ súčasť TWC collective, 
✳︎ Timothy

Robo Černý

✳︎ Nahrávanie a   videozáznam, 

✳︎ Timothy

Mariana Černá

✳︎ TWC administratíva a účtovníctvo

Daniel Hurtuk

✳︎ Študijné materiály TWC, 
✳︎ súčasť TWC collective, 
✳︎ Timothy

Dávid Lipovský

✳︎ Dizajn, 
✳︎ Propagácia TWC, 
     webové rozhranie, 

✳︎ TWC collective

Leona Lipovská

✳︎ Dizajn, 
✳︎ propagácia TWC, 
✳︎ sociálne siete, 
✳︎ TWC collective

Ak sa ku nám pridáš finančným darom podporuješ službu Timothy Worship Centrum pozostávajúcu zo 
“ 7T ”

TWC KONFERENCIE

TWC PODCAST

TWC COLLECTIVE

TIMOTHY

TIMOTHY SOUND

TRANSFORMATION TOUR

TWC NETWORK

Podporiť nás môžeš naskenovaním QR kódu cez svoju bankovú aplikáciu

Alebo poslať peniaze 
na bankový účet

IBAN SK5709000000005175668814

Timothy Worship Centrum

IBAN SK5709000000005175668814

Túžiš byť súčasťou služby
Timothy Worship Centrum 
aj finančne?

Našou Víziou je vzbudzovať generáciu uctievačov, hudobníkov, tanečníkov, maliarov 
a iných umelcov, učiteľov, evanjelistov, prorokov, modlitebníkov ktorí budú milovať Ježiša Krista 
v Duchu a pravde a prinášať Božie Kráľovstvo na zem.

Pridaj sa k nám!

Na uskutočnenie vízie, 
ktorú nám Boh dáva potrebujeme Tvoju pomoc!
Hľadáme ochotných darcov, ktorí sa svojími 
darmi budú podieľať na tomto 
vzácnom a rozsiahlom Božom diele🔥.

Túžim podporiť službu twc >

IBAN SK5709000000005175668814

Marián Lipovský

✳︎ Vedúci 7T, TWC 
✳︎ Timothy

Ľudka Lipovská

✳︎ TWC 
✳︎ Umelecký tím

Milan Macek

✳︎ vedúci 7T TWC 
✳︎ Timothy

Jozef Šarrišský

✳︎ Music director Timothy a TWC, 

✳︎ TWC collective, 
✳︎ Timothy

Laura Šarišská

✳︎ Produkčná TWC, 
✳︎ súčasť TWC collective, 
✳︎ Timothy

Robo Černý

✳︎ Nahrávanie a   videozáznam, 

✳︎ Timothy

Mariana Černá

✳︎ TWC administratíva a účtovníctvo

Daniel Hurtuk

✳︎ Študijné materiály TWC, 
✳︎ súčasť TWC collective, 
✳︎ Timothy

Dávid Lipovský

✳︎ Dizajn, 
✳︎ Propagácia TWC, 
     webové rozhranie, 

✳︎ TWC collective

Leona Lipovská

✳︎ Dizajn, 
✳︎ propagácia TWC, 
✳︎ sociálne siete, 
✳︎ TWC collective

Ak sa ku nám pridáš finančným darom podporuješ službu Timothy Worship Centrum pozostávajúcu zo 
“ 7T ”

TWC KONFERENCIE

TWC PODCAST

TWC COLLECTIVE

TIMOTHY

TIMOTHY SOUND

TRANSFORMATION TOUR

TWC NETWORK

Podporiť nás môžeš naskenovaním QR kódu cez svoju bankovú aplikáciu

Alebo poslať peniaze 
na bankový účet

IBAN SK5709000000005175668814

Timothy Worship Centrum

IBAN SK5709000000005175668814

Túžiš byť súčasťou služby
Timothy Worship Centrum 
aj finančne?

Našou Víziou je vzbudzovať generáciu uctievačov, hudobníkov, tanečníkov, maliarov 
a iných umelcov, učiteľov, evanjelistov, prorokov, modlitebníkov ktorí budú milovať Ježiša Krista 
v Duchu a pravde a prinášať Božie Kráľovstvo na zem.

Pridaj sa k nám!

Na uskutočnenie vízie, 
ktorú nám Boh dáva potrebujeme Tvoju pomoc!
Hľadáme ochotných darcov, ktorí sa svojími 
darmi budú podieľať na tomto 
vzácnom a rozsiahlom Božom diele🔥.

Túžim podporiť službu twc >

IBAN SK5709000000005175668814

Marián Lipovský

✳︎ Vedúci 7T, TWC 
✳︎ Timothy

Ľudka Lipovská

✳︎ TWC 
✳︎ Umelecký tím

Milan Macek

✳︎ vedúci 7T TWC 
✳︎ Timothy

Jozef Šarrišský

✳︎ Music director Timothy a TWC, 

✳︎ TWC collective, 
✳︎ Timothy

Laura Šarišská

✳︎ Produkčná TWC, 
✳︎ súčasť TWC collective, 
✳︎ Timothy

Robo Černý

✳︎ Nahrávanie a   videozáznam, 

✳︎ Timothy

Mariana Černá

✳︎ TWC administratíva a účtovníctvo

Daniel Hurtuk

✳︎ Študijné materiály TWC, 
✳︎ súčasť TWC collective, 
✳︎ Timothy

Dávid Lipovský

✳︎ Dizajn, 
✳︎ Propagácia TWC, 
     webové rozhranie, 

✳︎ TWC collective

Leona Lipovská

✳︎ Dizajn, 
✳︎ propagácia TWC, 
✳︎ sociálne siete, 
✳︎ TWC collective

Ak sa ku nám pridáš finančným darom podporuješ službu Timothy Worship Centrum pozostávajúcu zo 
“ 7T ”

TWC KONFERENCIE

TWC PODCAST

TWC COLLECTIVE

TIMOTHY

TIMOTHY SOUND

TRANSFORMATION TOUR

TWC NETWORK

Podporiť nás môžeš naskenovaním QR kódu cez svoju bankovú aplikáciu

Alebo poslať peniaze 
na bankový účet

IBAN SK5709000000005175668814

Timothy Worship Centrum

IBAN SK5709000000005175668814

Túžiš byť súčasťou služby
Timothy Worship Centrum 
aj finančne?

Našou Víziou je vzbudzovať generáciu uctievačov, hudobníkov, tanečníkov, maliarov 
a iných umelcov, učiteľov, evanjelistov, prorokov, modlitebníkov ktorí budú milovať Ježiša Krista 
v Duchu a pravde a prinášať Božie Kráľovstvo na zem.

Pridaj sa k nám!

Na uskutočnenie vízie, 
ktorú nám Boh dáva potrebujeme Tvoju pomoc!
Hľadáme ochotných darcov, ktorí sa svojími 
darmi budú podieľať na tomto 
vzácnom a rozsiahlom Božom diele🔥.

Túžim podporiť službu twc >

IBAN SK5709000000005175668814

Marián Lipovský

✳︎ Vedúci 7T, TWC 
✳︎ Timothy

Ľudka Lipovská

✳︎ TWC 
✳︎ Umelecký tím

Milan Macek

✳︎ vedúci 7T TWC 
✳︎ Timothy

Jozef Šarrišský

✳︎ Music director Timothy
     a TWC, 

✳︎ TWC collective, 
✳︎ Timothy

Laura Šarišská

✳︎ Produkčná TWC, 
✳︎ súčasť TWC collective, 
✳︎ Timothy

Robo Černý

✳︎ Nahrávanie a   videozáznam, 

✳︎ Timothy

Mariana Černá

✳︎ TWC administratíva a účtovníctvo

Daniel Hurtuk

✳︎ Študijné materiály TWC, 
✳︎ súčasť TWC collective, 
✳︎ Timothy

Dávid Lipovský

✳︎ Dizajn, 
✳︎ Propagácia TWC, 
     webové rozhranie, 

✳︎ TWC collective

Leona Lipovská

✳︎ Dizajn, 
✳︎ propagácia TWC, 
✳︎ sociálne siete, 
✳︎ TWC collective

Podporiť nás môžeš naskenovaním QR kódu cez svoju bankovú aplikáciu

Alebo poslať peniaze 
na bankový účet

IBAN SK5709000000005175668814

Ak sa ku nám pridáš finančným darom podporuješ službu Timothy Worship Centrum pozostávajúcu zo 
“ 7T ”

TWC KONFERENCIE

TWC PODCAST

TWC COLLECTIVE

TIMOTHY

TIMOTHY SOUND

TRANSFORMATION TOUR

TWC NETWORK

Podporiť nás môžeš naskenovaním QR kódu cez svoju bankovú aplikáciu

Alebo poslať peniaze 
na bankový účet

IBAN SK5709000000005175668814

Timothy Worship Centrum

IBAN SK5709000000005175668814

Túžiš byť súčasťou služby
Timothy Worship Centrum 
aj finančne?

Našou Víziou je vzbudzovať generáciu uctievačov, hudobníkov, tanečníkov, maliarov 
a iných umelcov, učiteľov, evanjelistov, prorokov, modlitebníkov ktorí budú milovať Ježiša Krista 
v Duchu a pravde a prinášať Božie Kráľovstvo na zem.

Pridaj sa k nám!

Na uskutočnenie vízie, 
ktorú nám Boh dáva potrebujeme Tvoju pomoc!
Hľadáme ochotných darcov, ktorí sa svojími 
darmi budú podieľať na tomto 
vzácnom a rozsiahlom Božom diele🔥.

Túžim podporiť službu twc >

IBAN SK5709000000005175668814

Marián Lipovský

✳︎ Vedúci 7T, TWC 
✳︎ Timothy

Ľudka Lipovská

✳︎ TWC 
✳︎ Umelecký tím

Milan Macek

✳︎ vedúci 7T TWC 
✳︎ Timothy

Jozef Šarrišský

✳︎ Music director Timothy a TWC, 

✳︎ TWC collective, 
✳︎ Timothy

Laura Šarišská

✳︎ Produkčná TWC, 
✳︎ súčasť TWC collective, 
✳︎ Timothy

Robo Černý

✳︎ Nahrávanie a   videozáznam, 

✳︎ Timothy

Mariana Černá

✳︎ TWC administratíva a účtovníctvo

Daniel Hurtuk

✳︎ Študijné materiály TWC, 
✳︎ súčasť TWC collective, 
✳︎ Timothy

Dávid Lipovský

✳︎ Dizajn, 
✳︎ Propagácia TWC, 
     webové rozhranie, 

✳︎ TWC collective

Leona Lipovská

✳︎ Dizajn, 
✳︎ propagácia TWC, 
✳︎ sociálne siete, 
✳︎ TWC collective

Ak sa ku nám pridáš finančným darom podporuješ službu Timothy Worship Centrum pozostávajúcu zo 
“ 7T ”

TWC KONFERENCIE

TWC PODCAST

TWC COLLECTIVE

TIMOTHY

TIMOTHY SOUND

TRANSFORMATION TOUR

TWC NETWORK

Podporiť nás môžeš 
naskenovaním 
QR kódu cez svoju 
bankovú aplikáciu

Alebo poslať peniaze 
na bankový účet

IBAN SK5709000000005175668814