Pomáhame vzbudzovať generáciu kreatívnych uctievačov, hudobníkov, tanečníkov, maliarov
a iných umelcov, učiteľov, evanjelistov, prorokov 
a modlitebníkov, ktorí budú milovať Pána Ježiša Krista celým srdcom a s láskou prinášať ľuďom evanjelium Božieho kráľovstva na zem.

TIMOTHY WORSHIP CENTRUM JE SÚČASŤOU SLUŽBY KAPELY TIMOTHY

Pomáhame vzbudzovať generáciu kreatívnych 
uctievačov, hudobníkov, tanečníkov, 
maliarov  a iných umelcov, učiteľov, evanjelistov, prorokov a modlitebníkov, 
ktorí budú milovať Pána Ježiša Krista celým srdcom a s láskou  prinášať 
ľuďom evanjelium Božieho kráľovstva na zem.

TRANSFORMATION TOUR

TIMOTHY

TWC PODCAST

TWC COLLECTIVE

TWC SCHOOL

TIMOTHY SOUND

TWC KONFERENCIE

TIMOTHY WORSHIP CENTRUM JE SÚČASŤOU SLUŽBY KAPELY TIMOTHY

Veríme že tvorivosť, krása a rozmanitosť v umení, vedená Duchom Svätým, uctieva a vedie druhých k uctievaniu nášho Stvoriteľa.

Veríme že tvorivosť, krása a rozmanitosť v umení, vedená Duchom Svätým, uctieva a vedie druhých k uctievaniu nášho Stvoriteľa.

Veríme že roznecovanie 
Jeho darov v nás 
ukazuje na 
Božiu krásu a vznešenosť.

Nie my, ale On je stredom nášho umenia a nie naše plány, 
ale Jeho sú dôležité.

Veríme že kvalita a excelentnosť sú dôležité, ale ctíme si každé dielo vykonané zo srdca a podľa daných možností 
a schopností.

Túžime po Jednote ktorá oslavuje rôznorodosť, autentickost, a úprimnosť
v spoločnestve uctievačov.

TIMOTHY WORSHIP CENTRUM JE SÚČASŤOU SLUŽBY KAPELY TIMOTHY

TRANSFORMATION TOUR

TIMOTHY

TWC PODCAST

TWC COLLECTIVE

TWC SCHOOL

TIMOTHY SOUND

TWC KONFERENCIE

Pomáhame vzbudzovať generáciu kreatívnych uctievačov, hudobníkov, tanečníkov, 
maliarov  a iných umelcov, učiteľov, evanjelistov, prorokov a modlitebníkov, 
ktorí budú milovať Pána Ježiša Krista celým srdcom a s láskou  prinášať 
ľuďom evanjelium Božieho kráľovstva na zem. 

TIMOTHY WORSHIP CENTRUM JE SÚČASŤOU SLUŽBY KAPELY TIMOTHY

Veríme že tvorivosť, 
krása a rozmanitosť v umení, vedená Duchom Svätým, uctieva 
a vedie druhých k uctievaniu nášho Stvoriteľa.

Veríme že tvorivosť, krása 
a rozmanitosť v um​​ení, vedená Duchom Svätým, uctieva a vedie druhých k uctievaniu nášho Stvoriteľa.

Veríme že roznecovanie 
Jeho darov v nás ukazuje na 
Božiu k​​rásu a vznešenosť.

Nie my, ale On je stredom 
nášho umenia a nie naše plány, 
ale Jeho sú dôležité.

Veríme že kvalita a excelentnosť 
sú dôležité, ale ctíme si každé dielo 
vykonané zo srdca a podľa 
daných možností a schopností.

Túžime po Jednote ktorá oslavuje
 rôznorodosť, autentickost, 
a úprimnosť v spoločnestve 
uctievačov.

V ČO VERÍME?

Veríme v duchovnú 
jednotu veriacich 
v Krista.

Veríme, že pre spasenie strateného 
a hriešneho človeka je absolútne nevyhnutné znovuzrodenie Duchom Svätým.

Veríme, že Biblia je inšpirované, 
neomylné, autoritatívne 
Božie slovo.

Veríme v prítomnú službu 
Ducha Svätého, 
ktorý prebývaním v kresťanovi 
a umožňuje mu žiť 
nadprirodzený život 
dokazujúc svoju moc 
v divoch a zázrakoch.

Veríme v božstvo 
Pána Ježiša Krista, 
v Jeho narodenie 
z panny Márie, 
v Jeho život bez hriechu, 
v Jeho zázraky, v Jeho zástupnú 
a odpykanú smrť cez Jeho 
preliatu krv, v Jeho telesné zmŕtvychvstanie, 
v Jeho výstup ku pravici Otca 
a v Jeho osobný návrat v sile 
a sláve.

Veríme, 
že je jeden Boh, 
večne existujúci 
v troch osobách: 
Otec, Syn a Duch Svätý.

Veríme v duchovnú 
jednotu veriacich 
v Krista.

Veríme, že pre spasenie strateného 
a hriešneho človeka je absolútne nevyhnutné znovuzrodenie Duchom Svätým.

Veríme, 
že je jeden Boh, 
večne existujúci 
v troch osobách: 
Otec, Syn a Duch Svätý.

Veríme v prítomnú službu 
Ducha Svätého, 
ktorý prebývaním v kresťanovi 
a umožňuje mu žiť 
nadprirodzený život 
dokazujúc svoju moc 
v divoch a zázrakoch.

Veríme v božstvo 
Pána Ježiša Krista, 
v Jeho narodenie 
z panny Márie, 
v Jeho život bez hriechu, 
v Jeho zázraky, v Jeho zástupnú 
a odpykanú smrť cez Jeho 
preliatu krv, v Jeho telesné zmŕtvychvstanie, 
v Jeho výstup ku pravici Otca 
a v Jeho osobný návrat v sile 
a sláve.

Veríme, 
že je jeden Boh, 
večne existujúci 
v troch osobách: 
Otec, Syn a Duch Svätý.

TRANSFORMATION TOUR

TRANSFORMATION TOUR

Celodenný program v meste s evanjelistami, umelcami, modlitebnými tímami a Davidovým stánkom, zakončený večerným hudobným a kreatívnym programom na hlavnom pódiu s účasťou predstaviteľov mesta, zástupcov verejného života, kresťanských cirkví a spoločenstiev. 

ČÍTAJ VIAC

Premena jednotlivca má viesť k premene rodiny, mesta a aj národa. Preto chceme priniesť Jeho evanjelium, Jeho život, vplyv Jeho kráľovstva do každej oblasti verejného života a pomôcť Jeho deťom priniesť Jeho vplyv aj mimo steny kostola.

www.TRANSFORMATIONTOUR.SK >

TIMOTHY

kapela TIMOTHY

Služba v Timothy je pre nás viac ako kapela. Je to misia a poslanie ako spájať Božie veci nadštandardným spôsobom a budovať jednotu v našej krajine. Veríme, že Pán Boh vidí práve v Tebe a mne svoj nástroj prebudenia, ktorý spôsobí premenu tvojho okolia.

TIMOTHY.SK >

TWC PODCAST

TIMOTHY WORSHIP CENTRUM PODCAST

Miesto kde nájdeš kopec úžasných tém v oblasti evanjelizácie modlitebnej tanečnej a chválovej služby. Ak hľadáš inšpiráciu pre svoj duchovný život a túžiš rásť vo viere s Ježišom, si na správnom mieste! TWC podcast nájdeš na spotify, apple podcast, alebo youtube.

TWC COLLECTIVE

TWC COLLECTIVE

TWC COLLECTIVE pozostáva z mnohých mladých hudobníkov a worship lídrov z celého Slovenska, ktorí sú zároveň lektormi chváličmi na TWC KONFERENCIÁCH. 

,,Sme umelci z rôznych denominácií, ktorí majú túžbu rásť vo svojej službe a v Božom povolaní.​​”

TWC collective >

TWC SCHOOL

TIMOTHY WORSHIP   CENTRUM 
SCHOOL

Zaži s nami nabité víkendové akcie pre kresťanských kreatívcov, worship leaderov, hudobníkov a tanečníkov spolu s so službami ako sú evanjelisti, modlitebný príhovorcovia, duchovní poradcovia a proroci.

”Túžime aby náš život, 
charakter a obdarovania odzrkadľovali to, 
že sme stvorení na Božiu slávu. ​”

twc-school.sk>

TIMOTHY SOUND

TIMOTHY WORSHIP CENTRUM
KONFERENCIE

Konferncia Prešov 21. marec 2024

konferencie.twc.sk >

CRESCENDO Slovensko konferencia
14. - 20. JÚL 2024

crescendoslovensko.sk >

Timothy Worship Centrum je súčasťou služby 
Mládeže pre Krista Slovensko

Chceš sa dozvedieť viac 
napíš nám - twc@timothy.sk