TWC KONFERENCIE

TWC PODCAST

TWC COLLECTIVE

TIMOTHY

TIMOTHY SOUND

TRANSFORMATION TOUR

TWC NETWORK

Víziou Timothy Worship Centra
 je vzbudzovať generáciu uctievačov, hudobníkov, tanečníkov, maliarov a iných umelcov, učiteľov, evanjelistov, prorokov, modlitebníkov ktorí budú 
milov​ať Ježiša Kristav Duchu a pravde a prinášať Božie Kráľovstvo na zem.

Veríme že tvorivosť, 
krása a rozmanitosť v umení, vedená Duchom Svätým, uctieva a vedie druhých k uctievaniu nášho Stvoriteľa.

Veríme že tvorivosť, krása a rozmanitosť v umení, vedená Duchom Svätým, uctieva a vedie druhých k uctievaniu nášho Stvoriteľa.

Veríme že roznecovanie 
Jeho darov v nás 
ukazuje na 
Božiu krásu a vznešenosť.

Nie my, ale On je stredom nášho umenia a nie naše plány, 
ale Jeho sú dôležité.

Veríme že kvalita 
a excelentnosť sú dôležité, ale ctíme si každé dielo vykonané zo srdca a podľa daných možností 
a schopností.

Túžime po Jednote ktorá oslavuje rôznorodosť, autentickost, 
a úprimnosť
v spoločnestve uctievačov.

V ČO VERÍME?

Veríme v duchovnú jednotu 
veriacich v Krista.

Veríme, že pre spasenie strateného 
a hriešneho človeka je absolútne 
nevyhnutné znovuzrodenie 
Duchom Svätým.

Veríme, že Biblia je inšpirované, 
neomylné, autoritatívne Božie slovo.

Veríme v prítomnú službu Ducha Svätého, 
ktorý prebývaním v kresťanovi 
a umožňuje mu žiť nadprirodzený život dokazujúc svoju moc v divoch a zázrakoch.

Veríme, že je jeden Boh, večne existujúci
 v troch osobách: 
Otec, Syn a Duch Svätý.

Veríme v božstvo Pána Ježiša Krista, 
v Jeho narodenie z panny Márie, 
v Jeho život bez hriechu, 
v Jeho zázraky, v Jeho zástupnú 
a odpykanú smrť cez Jeho preliatu krv, 
v Jeho telesné zmŕtvychvstanie, 
v Jeho výstup ku pravici Otca 
a v Jeho osobný návrat 
v sile a sláve.

TWC KONFERENCIE

TWC  KONFERENCIE

TIMOTHY WORSHIP CENTRUM pokračuje 
vo svojich 5 služobnostiach a v ďalšej evanjelizačnej misiji na Slovensku a v Českej republike. Túžime byť kanálom Božieho prebudenia 
a mnohými cestami a preto organizujeme počas roka konferencie v oblasti chvál, evanjelizácie, prorockej
 a tanečnej služby, umeleckej a modlitebnej služby. 
Neváhaj a Pridaj sa k nám!

www.konferencie.twc.sk >

Timothy Worship Centrum 
je súčasťou služby 
Mládeže pre Krista Slovensko

Chceš sa dozvedieť viac 
napíš nám - twc@timothy.sk

TWC KONFERENCIE

TWC PODCAST

TWC COLLECTIVE

TIMOTHY

TIMOTHY SOUND

TRANSFORMATION TOUR

TWC NETWORK

Víziou Timothy Worship Centra je vzbudzovať generáciu uctievačov, hudobníkov, tanečníkov, maliarov a iných umelcov, učiteľov, evanjelistov, prorokov, modlitebníkov ktorí budú milovať Ježiša Krista
 v Duchu a pravde a prinášať Božie Kráľovstvo na zem.

Veríme že tvorivosť, 
krása a rozmanitosť v umení, vedená Duchom Svätým, uctieva a vedie druhých k uctievaniu nášho Stvoriteľa.

Veríme že tvorivosť, krása a rozmanitosť v umení, vedená Duchom Svätým, uctieva a vedie druhých k uctievaniu nášho Stvoriteľa.

Veríme že roznecovanie 
Jeho darov v nás 
ukazuje na 
Božiu krásu a vznešenosť.

Nie my, ale On je stredom nášho umenia a nie naše plány, 
ale Jeho sú dôležité.

Veríme že kvalita a excelentnosť sú dôležité, ale ctíme si každé dielo vykonané zo srdca a podľa daných možností 
a schopností.

Túžime po Jednote ktorá oslavuje rôznorodosť, autentickost, a úprimnosť
v spoločnestve uctievačov.

V ČO VERÍME?

Veríme v duchovnú jednotu veriacich 
v Krista.

Veríme, že pre spasenie strateného 
a hriešneho človeka je absolútne nevyhnutné znovuzrodenie Duchom Svätým.

Veríme, že Biblia je inšpirované, neomylné, autoritatívne Božie slovo.

Veríme v prítomnú službu Ducha Svätého, ktorý prebývaním v kresťanovi 
a umožňuje mu žiť nadprirodzený život dokazujúc svoju moc v divoch a zázrakoch.

Veríme, že je jeden Boh, večne existujúci v troch osobách: 
Otec, Syn a Duch Svätý.

Veríme v božstvo Pána Ježiša Krista, 
v Jeho narodenie 
z panny Márie, 
v Jeho život bez hriechu, 
v Jeho zázraky, 
v Jeho zástupnú a odpykanú smrť cez Jeho preliatu krv, 
v Jeho telesné zmŕtvychvstanie, 
v Jeho výstup ku pravici Otca 
a v Jeho osobný návrat 
v sile a sláve.

TWC KONFERENCIE

TWC  KONFERENCIE

TIMOTHY WORSHIP CENTRUM pokračuje 
vo svojich 5 služobnostiach a v ďalšej evanjelizačnej 
misiji na Slovensku a v Českej republike. 
Túžime byť kanálom Božieho prebudenia 
a mnohými cestami a preto organizujeme počas roka konferencie v oblasti chvál, evanjelizácie, 
prorockej a tanečnej služby, 
umeleckej a modlitebnej služby. 
Neváhaj a Pridaj sa k nám!

www.konferencie.twc.sk >

TWC PODCAST

TWC  PODCAST

Miesto kde nájdeš kopec úžasných tém v oblasti evanjelizácie modlitebnej tanečnej
 a chválovej služby. Ak hľadáš inšpiráciu pre svoj duchovný život 
a túžiš rásť vo viere s Ježišom, si na správnom mieste! TWC podcast nájdeš na spotify, apple podcast, alebo youtube.

TIMOTHY

kapela TIMOTHY

Služba v Timothy je pre nás viac ako kapela. 
Je to misia a poslanie ako spájať Božie 
veci nadštandardným spôsobom a budovať jednotu 
v našej krajine. Veríme, že Pán Boh vidí práve 
v Tebe a mne svoj nástroj prebudenia, ktorý spôsobí premenu tvojho okolia.

WWW.TIMOTHY.SK >

TIMOTHY SOUND

TIMOTHY SOUND

Ozvučenie  D&B AUDIOTECHNIK - Profesionálny zvuk bez kompromisu pre stredne veľké akcie

WWW.TIMOTHYSOUND.SK >

TWC COLLECTIVE

TWC COLLECTIVE

TWC COLLECTIVE pozostáva 
z mnohých mladých hudobníkov 
a worship lídrov z celého Slovenska, 
ktorí sú zároveň lektormi chváličmi na 
TWC KONFERENCIÁCH. 
Sme umelci z rôznych denominácií, 
ktorí majú túžbu rásť vo svojej službe 
a v Božom povolaní.

TWC collective >

TWC NETWORK

TWC  NETWORK

Sieť je pre tých, ktorí chcú spolupracovať 
na prebudení, premene a požehnaní obcí, miest a národa podľa svojho obdarovania a služobnosti. Pridaj sa k nám a zaži komunitu ľudí, ktorým horí srdce pre Ježiša a Božie kráľovstvo. 
Ak túžiš s nami spolupracovať 
môžeš nás kontaktovať cez email: twc@timothy.sk

TWC@tIMOTHY.sk

Timothy Worship Centrum je súčasťou služby 
Mládeže pre Krista Slovensko

Chceš sa dozvedieť viac 
napíš nám - twc@timothy.sk

TWC KONFERENCIE

TWC PODCAST

TWC COLLECTIVE

TIMOTHY

TIMOTHY SOUND

TRANSFORMATION TOUR

TWC NETWORK

Víziou Timothy Worship Centra je vzbudzovať generáciu uctievačov, hudobníkov, tanečníkov, maliarov a iných umelcov, učiteľov, evanjelistov, prorokov, modlitebníkov ktorí budú milovať Ježiša Krista v Duchu a pravde a prinášať Božie Kráľovstvo na zem.

Veríme že tvorivosť, krása a rozmanitosť v umení, vedená Duchom Svätým, uctieva a vedie druhých k uctievaniu nášho Stvoriteľa.

Veríme že tvorivosť, krása a rozmanitosť v umení, vedená Duchom Svätým, uctieva a vedie druhých k uctievaniu nášho Stvoriteľa.

Veríme že roznecovanie 
Jeho darov v nás 
ukazuje na 
Božiu krásu a vznešenosť.

Nie my, ale On je stredom nášho umenia a nie naše plány, 
ale Jeho sú dôležité.

Veríme že kvalita a excelentnosť sú dôležité, ale ctíme si každé dielo vykonané zo srdca a podľa daných možností 
a schopností.

Túžime po Jednote ktorá oslavuje rôznorodosť, autentickost, a úprimnosť
v spoločnestve uctievačov.

V ČO VERÍME?

Veríme v duchovnú jednotu veriacich 
v Krista.

Veríme, že pre spasenie strateného 
a hriešneho človeka je absolútne nevyhnutné znovuzrodenie Duchom Svätým.

Veríme, že Biblia je inšpirované, neomylné, autoritatívne Božie slovo.

Veríme v prítomnú službu Ducha Svätého, ktorý prebývaním v kresťanovi 
a umožňuje mu žiť nadprirodzený život dokazujúc svoju moc v divoch a zázrakoch.

Veríme, že je jeden Boh, večne existujúci v troch osobách: 
Otec, Syn a Duch Svätý.

Veríme v božstvo Pána Ježiša Krista, 
v Jeho narodenie 
z panny Márie, 
v Jeho život bez hriechu, v Jeho zázraky, v Jeho zástupnú a odpykanú smrť cez Jeho preliatu krv, v Jeho telesné zmŕtvychvstanie, 
v Jeho výstup ku pravici Otca a v Jeho osobný návrat 
v sile a sláve.

TWC KONFERENCIE

TWC  KONFERENCIE

TIMOTHY WORSHIP CENTRUM pokračuje 
vo svojich 5 služobnostiach a v ďalšej evanjelizačnej 
misiji na Slovensku a v Českej republike. 
Túžime byť kanálom Božieho prebudenia 
a mnohými cestami a preto organizujeme počas roka konferencie v oblasti chvál, evanjelizácie, 
prorockej a tanečnej služby, 
umeleckej a modlitebnej služby. 
Neváhaj a Pridaj sa k nám!

www.konferencie.twc.sk >

TWC PODCAST

TWC  PODCAST

Miesto kde nájdeš kopec úžasných tém v oblasti evanjelizácie modlitebnej tanečnej
 a chválovej služby. Ak hľadáš inšpiráciu pre svoj duchovný život a túžiš rásť vo viere s Ježišom, si na správnom mieste! TWC podcast nájdeš na spotify, apple podcast, alebo youtube.

TIMOTHY

kapela TIMOTHY

Služba v Timothy je pre nás viac ako kapela. 
Je to misia a poslanie ako spájať Božie 
veci nadštandardným spôsobom a budovať jednotu 
v našej krajine. Veríme, že Pán Boh vidí práve 
v Tebe a mne svoj nástroj prebudenia, ktorý spôsobí premenu tvojho okolia.

WWW.TIMOTHY.SK >

TIMOTHY SOUND

TIMOTHY SOUND

Ozvučenie  D&B AUDIOTECHNIK - Profesionálny zvuk bez kompromisu pre stredne veľké akcie

WWW.TIMOTHYSOUND.SK >

TWC COLLECTIVE

TWC COLLECTIVE

TWC COLLECTIVE pozostáva 
z mnohých mladých hudobníkov 
a worship lídrov z celého Slovenska, 
ktorí sú zároveň lektormi chváličmi na 
TWC KONFERENCIÁCH. 
Sme umelci z rôznych denominácií, 
ktorí majú túžbu rásť vo svojej službe 
a v Božom povolaní.

TWC collective >

TWC NETWORK

TWC  NETWORK

Sieť je pre tých, ktorí chcú spolupracovať 
na prebudení, premene a požehnaní obcí, miest a národa podľa svojho obdarovania 
a služobnosti. Pridaj sa k nám a zaži komunitu ľudí, ktorým horí srdce pre Ježiša a Božie kráľovstvo. Ak túžiš s nami spolupracovať 
môžeš nás kontaktovať cez email: twc@timothy.sk

twc@timothy.sk

Timothy Worship Centrum je súčasťou služby 
Mládeže pre Krista Slovensko

Chceš sa dozvedieť viac 
napíš nám - twc@timothy.sk

TWC KONFERENCIE

TWC PODCAST

TWC COLLECTIVE

TIMOTHY

TIMOTHY SOUND

TRANSFORMATION TOUR

TWC NETWORK

Víziou Timothy Worship Centra je vzbudzovať generáciu uctievačov, hudobníkov, tanečníkov, maliarov a iných umelcov, učiteľov, evanjelistov, prorokov, modlitebníkov ktorí budú milovať Ježiša Krista v Duchu a pravde a prinášať Božie Kráľovstvo na zem.

Veríme že tvorivosť, krása a rozmanitosť v umení, vedená Duchom Svätým, uctieva a vedie druhých k uctievaniu nášho Stvoriteľa.

Veríme že tvorivosť, krása a rozmanitosť v umení, vedená Duchom Svätým, uctieva a vedie druhých k uctievaniu nášho Stvoriteľa.

Veríme že roznecovanie 
Jeho darov v nás 
ukazuje na 
Božiu krásu a vznešenosť.

Nie my, ale On je stredom nášho umenia a nie naše plány, 
ale Jeho sú dôležité.

Veríme že kvalita a excelentnosť sú dôležité, ale ctíme si každé dielo vykonané zo srdca a podľa daných možností 
a schopností.

Túžime po Jednote ktorá oslavuje rôznorodosť, autentickost, a úprimnosť
v spoločnestve uctievačov.

V ČO VERÍME?

Veríme v duchovnú jednotu veriacich 
v Krista.

Veríme, že pre spasenie strateného 
a hriešneho človeka je absolútne nevyhnutné znovuzrodenie Duchom Svätým.

Veríme, že Biblia je inšpirované, neomylné, autoritatívne Božie slovo.

Veríme v prítomnú službu Ducha Svätého, ktorý prebývaním v kresťanovi 
a umožňuje mu žiť nadprirodzený život dokazujúc svoju moc v divoch a zázrakoch.

Veríme, že je jeden Boh, večne existujúci v troch osobách: 
Otec, Syn a Duch Svätý.

Veríme v božstvo Pána Ježiša Krista, v Jeho narodenie z panny Márie, 
v Jeho život bez hriechu, 
v Jeho zázraky, v Jeho zástupnú a odpykanú smrť cez Jeho preliatu krv, v Jeho telesné zmŕtvychvstanie, v Jeho výstup ku pravici Otca a v Jeho osobný návrat 
v sile a sláve.

TWC KONFERENCIE

TWC  KONFERENCIE

TIMOTHY WORSHIP CENTRUM pokračuje 
vo svojich 5 služobnostiach a v ďalšej evanjelizačnej misiji na Slovensku 
a v Českej republike. 
Túžime byť kanálom Božieho prebudenia 
a mnohými cestami a preto organizujeme počas roka konferencie v oblasti chvál, evanjelizácie, prorockej a tanečnej služby, 
umeleckej a modlitebnej služby. 
Neváhaj a Pridaj sa k nám!

www.konferencie.twc.sk >

TWC PODCAST

TWC  PODCAST

Miesto kde nájdeš kopec úžasných tém v oblasti evanjelizácie modlitebnej tanečnej a chválovej služby. Ak hľadáš inšpiráciu pre svoj duchovný život a túžiš rásť vo viere s Ježišom, si na správnom mieste! TWC podcast nájdeš na spotify, apple podcast, alebo youtube.

TIMOTHY

kapela TIMOTHY

Služba v Timothy je pre nás viac ako kapela. 
Je to misia a poslanie ako spájať Božie veci nadštandardným spôsobom a budovať jednotu 
v našej krajine. Veríme, že Pán Boh vidí práve 
v Tebe a mne svoj nástroj prebudenia, ktorý spôsobí premenu tvojho okolia.

WWW.TIMOTHY.SK >

TIMOTHY SOUND

TIMOTHY SOUND

Ozvučenie  D&B AUDIOTECHNIK - Profesionálny zvuk bez kompromisu pre stredne veľké akcie

WWW.TIMOTHYSOUND.SK >

TWC COLLECTIVE

TWC COLLECTIVE

TWC COLLECTIVE pozostáva 
z mnohých mladých hudobníkov 
a worship lídrov z celého Slovenska, 
ktorí sú zároveň lektormi chváličmi na 
TWC KONFERENCIÁCH. 
Sme umelci z rôznych denominácií, ktorí majú túžbu rásť vo svojej službe a v Božom povolaní.

TWC collective >

TWC NETWORK

TWC  NETWORK

Sieť je pre tých, ktorí chcú spolupracovať 
na prebudení, premene a požehnaní obcí, miest a národa podľa svojho obdarovania 
a služobnosti. Pridaj sa k nám a zaži komunitu ľudí, ktorým horí srdce pre Ježiša a Božie kráľovstvo. Ak túžiš s nami spolupracovať 
môžeš nás kontaktovať cez email: twc@timothy.sk

twc@timothy.sk

Timothy Worship Centrum je súčasťou služby 
Mládeže pre Krista Slovensko

Chceš sa dozvedieť viac 
napíš nám - twc@timothy.sk

TWC KONFERENCIE

TWC PODCAST

TWC COLLECTIVE

TIMOTHY

TIMOTHY SOUND

TRANSFORMATION TOUR

TWC NETWORK

Víziou Timothy Worship Centra je vzbudzovať generáciu uctievačov, hudobníkov, tanečníkov, maliarov a iných umelcov, učiteľov, evanjelistov, prorokov, modlitebníkov ktorí budú milovať Ježiša Krista v Duchu a pravde a prinášať Božie Kráľovstvo na zem.

Veríme že tvorivosť, krása a rozmanitosť v umení, vedená Duchom Svätým, uctieva a vedie druhých k uctievaniu nášho Stvoriteľa.

Veríme že tvorivosť, krása a rozmanitosť v umení, vedená Duchom Svätým, uctieva a vedie druhých k uctievaniu nášho Stvoriteľa.

Veríme že roznecovanie 
Jeho darov v nás ukazuje na 
Božiu krásu a vznešenosť.

Nie my, ale On je stredom nášho umenia a nie naše plány, 
ale Jeho sú dôležité.

Veríme že kvalita a excelentnosť sú dôležité, ale ctíme si každé dielo vykonané zo srdca a podľa daných možností 
a schopností.

Túžime po Jednote ktorá oslavuje rôznorodosť, autentickost, a úprimnosť
v spoločnestve uctievačov.

TWC KONFERENCIE

TWC  PODCAST

TWC COLLECTIVE

TRANSFORMATION TOUR

TIMOTHY

TWC NETWORK

TIMOTHY SOUND

V ČO VERÍME?

Veríme v duchovnú jednotu veriacich 
v Krista.

Veríme, že pre spasenie strateného 
a hriešneho človeka je absolútne nevyhnutné znovuzrodenie Duchom Svätým.

Veríme, že Biblia je inšpirované, neomylné, autoritatívne Božie slovo.

Veríme v prítomnú službu Ducha Svätého, ktorý prebývaním v kresťanovi 
a umožňuje mu žiť nadprirodzený život dokazujúc svoju moc v divoch a zázrakoch.

Veríme, že je jeden Boh, večne existujúci v troch osobách: 
Otec, Syn a Duch Svätý.

Veríme v božstvo Pána Ježiša Krista, 
v Jeho narodenie z panny Márie, 
v Jeho život bez hriechu, v Jeho zázraky, v Jeho zástupnú a odpykanú smrť cez Jeho preliatu krv, v Jeho telesné zmŕtvychvstanie, v Jeho výstup ku pravici Otca a v Jeho osobný návrat 
v sile a sláve.

TWC SCHOOL

TWC  KONFERENCIE

TIMOTHY WORSHIP CENTRUM pokračuje vo svojich 5 služobnostiach a v ďalšej evanjelizačnej misiji na Slovensku 
a v Českej republike. Túžime byť kanálom Božieho prebudenia 
a mnohými cestami a preto organizujeme počas roka konferencie v oblasti chvál, evanjelizácie, prorockej a tanečnej služby, 
umeleckej a modlitebnej služby. 
Neváhaj a Pridaj sa k nám!

www.konferencie.twc.sk >

TWC PODCAST

TWC  PODCAST

Miesto kde nájdeš kopec úžasných tém v oblasti evanjelizácie modlitebnej tanečnej a chválovej služby. Ak hľadáš inšpiráciu pre svoj duchovný život a túžiš rásť vo viere s Ježišom, si na správnom mieste! TWC podcast nájdeš na spotify, apple podcast, alebo youtube.

TIMOTHY

kapela TIMOTHY

Služba v Timothy je pre nás viac ako kapela. Je to misia a poslanie ako spájať Božie veci nadštandardným spôsobom a budovať jednotu v našej krajine. Veríme, že Pán Boh vidí práve v Tebe a mne svoj nástroj prebudenia, ktorý spôsobí premenu tvojho okolia.

WWW.TIMOTHY.SK >

TIMOTHY SOUND

TIMOTHY SOUND

Ozvučenie  D&B AUDIOTECHNIK - Profesionálny zvuk bez kompromisu pre stredne veľké akcie

WWW.TIMOTHYSOUND.SK >

TWC COLLECTIVE

TWC COLLECTIVE

TWC COLLECTIVE pozostáva z mnohých mladých hudobníkov 
a worship lídrov z celého Slovenska, ktorí sú zároveň lektormi chváličmi na TWC KONFERENCIÁCH. 
Sme umelci z rôznych denominácií, ktorí majú túžbu rásť vo svojej službe a v Božom povolaní.

TWC collective >

TWC NETWORK

TWC  NETWORK

Sieť je pre tých, ktorí chcú spolupracovať na prebudení, premene a požehnaní obcí, miest a národa podľa svojho obdarovania a služobnosti. Pridaj sa k nám a zaži komunitu ľudí, ktorým horí srdce pre Ježiša a Božie kráľovstvo. Ak túžiš s nami spolupracovať 
môžeš nás kontaktovať cez email: twc@timothy.sk

twc@timothy.sk

Timothy Worship Centrum je súčasťou služby 
Mládeže pre Krista Slovensko

Chceš sa dozvedieť viac 
napíš nám - twc@timothy.sk

TWC KONFERENCIE

TWC PODCAST

TWC COLLECTIVE

TIMOTHY

TIMOTHY SOUND

TRANSFORMATION TOUR

TWC NETWORK

Víziou Timothy Worship Centra je vzbudzovať generáciu uctievačov, hudobníkov, tanečníkov, maliarov a iných umelcov, učiteľov, evanjelistov, prorokov, modlitebníkov ktorí budú milovať Ježiša Krista v Duchu a pravde a prinášať Božie Kráľovstvo na zem.

Veríme že tvorivosť, krása a rozmanitosť v umení, vedená Duchom Svätým, uctieva a vedie druhých k uctievaniu nášho Stvoriteľa.

Veríme že tvorivosť, krása a rozmanitosť v umení, vedená Duchom Svätým, uctieva a vedie druhých k uctievaniu nášho Stvoriteľa.

Veríme že roznecovanie 
Jeho darov v nás ukazuje na 
Božiu krásu a vznešenosť.

Nie my, ale On je stredom nášho umenia a nie naše plány, 
ale Jeho sú dôležité.

Veríme že kvalita a excelentnosť sú dôležité, ale ctíme si každé dielo vykonané zo srdca a podľa daných možností 
a schopností.

Túžime po Jednote ktorá oslavuje rôznorodosť, autentickost, a úprimnosť
v spoločnestve uctievačov.

TWC KONFERENCIE

TWC  PODCAST

TRANSFORMATION TOUR

TIMOTHY

TWC NETWORK

TWC COLLECTIVE

TIMOTHY SOUND

V ČO VERÍME?

Veríme v duchovnú jednotu veriacich 
v Krista.

Veríme, že pre spasenie strateného 
a hriešneho človeka je absolútne nevyhnutné znovuzrodenie Duchom Svätým.

Veríme, že Biblia je inšpirované, neomylné, autoritatívne Božie slovo.

Veríme v prítomnú službu Ducha Svätého, ktorý prebývaním v kresťanovi 
a umožňuje mu žiť nadprirodzený život dokazujúc svoju moc v divoch a zázrakoch.

Veríme, že je jeden Boh, večne existujúci v troch osobách: 
Otec, Syn a Duch Svätý.

Veríme v božstvo Pána Ježiša Krista, 
v Jeho narodenie z panny Márie, 
v Jeho život bez hriechu, v Jeho zázraky, v Jeho zástupnú a odpykanú smrť cez Jeho preliatu krv, v Jeho telesné zmŕtvychvstanie, v Jeho výstup ku pravici Otca a v Jeho osobný návrat 
v sile a sláve.

TWC SCHOOL

TWC  KONFERENCIE

TIMOTHY WORSHIP CENTRUM pokračuje vo svojich 5 služobnostiach a v ďalšej evanjelizačnej misiji na Slovensku 
a v Českej republike. Túžime byť kanálom Božieho prebudenia 
a mnohými cestami a preto organizujeme počas roka konferencie v oblasti chvál, evanjelizácie, prorockej a tanečnej služby, 
umeleckej a modlitebnej služby. 
Neváhaj a Pridaj sa k nám!

www.konferencie.twc.sk >

TWC PODCAST

TWC  PODCAST

Miesto kde nájdeš kopec úžasných tém v oblasti evanjelizácie modlitebnej tanečnej a chválovej služby. Ak hľadáš inšpiráciu pre svoj duchovný život a túžiš rásť vo viere s Ježišom, si na správnom mieste! TWC podcast nájdeš na spotify, apple podcast, alebo youtube.

TIMOTHY

kapela TIMOTHY

Služba v Timothy je pre nás viac ako kapela. Je to misia a poslanie ako spájať Božie veci nadštandardným spôsobom a budovať jednotu v našej krajine. Veríme, že Pán Boh vidí práve v Tebe a mne svoj nástroj prebudenia, ktorý spôsobí premenu tvojho okolia.

WWW.TIMOTHY.SK >

TIMOTHY SOUND

TIMOTHY SOUND

Ozvučenie  D&B AUDIOTECHNIK - Profesionálny zvuk bez kompromisu pre stredne veľké akcie

WWW.TIMOTHYSOUND.SK >

TWC COLLECTIVE

TWC COLLECTIVE

TWC COLLECTIVE pozostáva z mnohých mladých hudobníkov 
a worship lídrov z celého Slovenska, ktorí sú zároveň lektormi chváličmi na TWC KONFERENCIÁCH. 
Sme umelci z rôznych denominácií, ktorí majú túžbu rásť vo svojej službe a v Božom povolaní.

TWC collective >

TWC NETWORK

TWC  NETWORK

Sieť je pre tých, ktorí chcú spolupracovať na prebudení, 
premene a požehnaní obcí, miest a národa podľa svojho obdarovania a služobnosti. Pridaj sa k nám a zaži komunitu ľudí, ktorým horí srdce pre Ježiša a Božie kráľovstvo. Ak túžiš s nami spolupracovať 
môžeš nás kontaktovať cez email: twc@timothy.sk

twc@timothy.sk

Timothy Worship Centrum je súčasťou služby 
Mládeže pre Krista Slovensko

Chceš sa dozvedieť viac 
napíš nám - twc@timothy.sk